Prosíme klienty, aby dodržovali tato PRAVIDLA NÁVŠTĚVY ORDINACE:

  • ošetřujeme pouze předem telefonicky objednané klienty (telefon: 775 471 903, 220 970 777).
  • volejte pouze v ordinačních hodinách.
  • nevolejte vícekrát za sebou, voláme zpět na všechna zmeškaná volání, děkujeme
  • pokud máte příznaky nachlazení (např. zvýšená teplota) nebo jste byli v kontaktu s nakaženou osobou koronavirem, telefonicky se včas omluvte, že na návštěvu nepřijdete.
  • dodržujte hygienu rukou, nošení roušky a odstup.
  • dodržujte pravidlo, že v čekárně může čekat pouze objednaný klient s maximálně jednou osobou jako doprovodem a to nejdříve 10 minut před časem objednání, aby nedocházelo ke zvýšenému výskytu osob v čekárně.

Prosíme klienty o ohleduplnost. Pokud se klient odhlásí z objednaného termínu pozdě nebo se neodhlásí vůbec, nemůže být žádný jiný klient v té době ošetřen, a tím se prodlužují objednací termíny. 

Z důvodu koronaviru neošetřujeme pacienty, kterým naměříme teplotu 37,2°C a vyšší.