Objednávání

Pacienti se musí vždy předem objednat osobně nebo telefonicky v ordinační době u zdravotní sestry.

Při registraci předkládají pacienti tyto doklady:

  • Platná kartička zdravotní pojišťovny.
  • Občanský průkaz.

Informace pro objednané pacienty:

  • Na dohodnutý termín se objednaný pacient dostaví s předstihem min. 5 minut.
  • Nedostavení se na dohodnutý termín k registraci, vyšetření nebo k ošetření bude považováno za odmítnutí registrace, odmítnutí vyšetření nebo za maření dohodnutého léčebného plánu.
  • Předchozí informace neplatí v případě, že se pacient v dostatečném časovém předstihu (minimálně 2 pracovní dny předem) přeobjedná na jiný termín.